| modelarstvo | zgodovina | fotografija | računalništvo |

 

Moj najstarejši hobi je modelarstvo. Že v osnovni šoli sem pričel izdelovati (lesene) makete vozil, plovil in podobnih tehničnih naprav, zato sem bil stalen član dodatnega pouka tehnične vzgoje in seveda modelarskega krožka.
Tisto ta pravo pa se je pričelo po leto 1989, ko sem se vpisal na gimnazijo. Hobi, ki sem ga povezal tudi s poznavanjem zgodovine in ki mi je krajšal srednješolske dni, sicer ni bil pretirano poceni, pa vendar sem v tem času izdelal okrog 30 plastičnih modelov.

Pomladi 1992 sem svoje modelarsko delo predstavil tudi na nacionalni televiziji (TVS) v oddaji ZDRAVO (voditelj Črt Kanoni) - video posnetek v pripravi...

Abrams

Mitchell

Bismarck

Fw190

Mustang

Spitfire

Corsair

Aprila 1994 sem sodeloval na 1. državnem prvenstvu v plastičnem modeliranju v Črnomlju, kjer so nastali spodnji posnetki.

Zgodovina je področje, ki me zanima že od nekdaj. Če bi imel kot zgodovinar dovolj možnosti za zaposlitev, bi v času odločanja o nadaljnem študiju namesto strojništva zagotovo izbral humanistiko oz. družboslovne vede. Kljub temu pa hobija zgodovine nisem popolnoma zanemaril.

V letih 1990/91 sem namreč v sklopu pobude Mladi raziskovalci za razvoj občine Velenje izdelal raziskovalno nalogo LETALSTVO DRUGE SVETOVNE VOJNE IN NJEGOV POMEN.

V nalogi je predstavljena organizacija in sestava (struktura) letalskih sil v drugi svetovni vojni vojskujočih se držav. Prikazana je vloga, razvitost in dejavnost letalske industrije pred in med vojno, predstavljeni pa so tudi praktično vsi tipi letal serijske proizvodnje. Za najpomembnejše so priloženi opisi tehničnih karakteristik, skice, načrti ter fotografije.

Naloga obravnava tudi nekatera druga, z letalstvom tesno povezana področja, na primer razvoj reaktivnih letal, nemških maščevalnih orožij (na daljavo vodljivih raket), pregled strelske oborožitve (vrste in tipi strojnic, topov), dotakne pa se tudi manj tehničnih tem (kamikaze, šolanje lovskih pilotov, vrednotenje njihovih zmag). Zadnje poglavje je namenjeno predstavitvi letalstva Narodnoosvobodilne vojske Jugoslavije.

Osnovni namen naloge je zlasti s tehničnega stališča prikazati pomen letalskih sil, vojne industrije ter vseh spremljajočih aktivnosti v drugi svetovni vojni (npr. vloga politike v gospodarstvu). Naloga zaradi svojega koncepta ni namenjena izključno zgodovinarjem, ampak je zanimiva predvsem za ljudi, ki jih zanima tehnična plat letalstva.

Zaradi pomanjkanja tovrstne strokovne literature pri nas sem se opiral tudi na tuje članke, revije, enciklopedije, dokumentarne oddaje in filme ter nekatere muzejske vire. Slikovni in foto material je zbral Siniša Hranjec, ljubiteljski poznavalec letalstva druge svetovne vojne.

Poleg modelarstva in zgodovine (zlasti novejše) pa se v zadnjem času ljubiteljsko ukvarjam tudi s fotografijo. Zaradi pomanjkanja časa ta hobi ni deležen pozornosti, kot si jo zasluži in kot bi bilo meni všeč, pa vendar se trudim tudi na tem področju. Velika večina fotografij je z rojstvom sina Luka marca 1999 in hčerke Nike avgusta 2002 posvečena njuni rasti.

Fotografirati sem pričel s klasičnim (analognim) aparatom NIKON F50 (objektiv 35-80 mm), nadaljeval z digitalno opremo (OLYMPUS C-2100 UltraZoom, 2.1 MP, 10x optični zoom + stabilizator, 64 MB kartica), trenutno pa fotografiram z dvema digitalnima fotoaparatoma in stojalom:

  • PANASONIC LUMIX DX9, 6 MP, 512 MB kartica SD (žepna varianta)
  • NIKON D70s in objektiv 18-70 mm, 6MP, 1 GB kartica CF (polprofi varianta)
  • ALU stojalo Manfrotto 190 CLB

Video področje spoznavam z miniDV digitalno kamero SONY DCR-TRV33E (1.0 megapixel CCD).

Z računalništvom sem se prvič spoznal v začetku devetdesetih let, ko sem pripravljal raziskovalno nalogo. Takrat sem se navdušil nad možnostmi računalniškega oblikovanja, zato sem svoje znanje kasneje razvijal v tej smeri. Sprva sem delal na projektih namiznega založništva (DTP), danes pa se ukvarjam izključno s spletnimi storitvami in svetovanjem. Pri delu uporabljam Macromedia produkte (Studio MX+).

Zaradi študija strojništva in zanimanja nad tehniko nasploh sem se spoznal tudi z računalniško strojno opremo (hardware). Razvoj računalniške opreme (platforma PC) intenzivno spremljam že iz časov 286, moj prvi osebni računalnik pa datira v leto 1988 (JVCjev model MSX - za nianso boljši od pri nas zelo razširjenega Commodore 64).

Danes delam na 2,6 GHz pentiumu z 1.5 GB RAMa, 400 GB diska, grafiko ATI radeon 9200, 21 palčnem monitorju Samsung SyncMaster 215TW. V internet dostopam preko širokopasovne ADSL povezave s hitrostjo 1024/256 kbps.