9.1. ŠTEVILO LETAL V ENOTAH LETALSTVA NOVJ

  1. V letu 1941 ni NOVJ imela nobenega letala, čeprav so si politični delavci močno prizadevali, da bi neka skupina domobranskih pilotov prešla na stran partizanov. Ustaško poveljstvo je akcijo pravočasno odkrilo, jo preprečilo in še bolj okrepilo nadzor.
  2. Maja 1942 so imeli partizani na področju Bosanske krajine tri letala, od katerih sta bila dva uporabna.
  3. Hrvaški, slovenski in bosanski partizani so prišli leta 1943 do letal na tak način, da so trije piloti zbežali z dvema šolskima in enim lahkim bombniškim letalom iz domobranskega letalstva. Po kapitulaciji Italije je bilo na reškem in goriškem letališču zaplenjenih 20 raznih tipov letal. Nekaj teh zaplenjenih letal so sicer uporabili, ostale pa uničili, da jih ne bi dobili v roke Nemci.
  4. V letu 1944 so nastale prve letalske enote NOVJ v okviru zavezniških letalskih sil v severni Afriki. V dveh skvadronih (351. in 352.) je bilo skupaj 138 lovskih in lovsko bombniških letal, med katerimi je bilo tudi nekaj letal za popolnitev, to je za nadomeščamje izgubljenih ali iztrošenih letal. Sovjetsko letalstvo je tega leta odstopilo 114 lovskih letal (tipa Jak 1, Jak 7 in Jak 9), 125 jurišnih letal (tipa Iljušin Il 2 in UIl 2) in štiri prehodna letala. Eskadrilja za zvezo je hkrati dobila še 4 šolska letala, šole za urjenje pilotov pa še nadaljnih 13 takih letal. lz domobranskega letalstva je priletelo na stran NOVJ skupaj še 6 letal, na letališčih pa so partizani zaplenili tudi 33 letal (v Banji Luki) ter manjše število nemških transportnih letal in letal za zvezo. Na dan 31.12.1944 je imelo vojno letalstvo NOVJ skupaj 301 letalo.
  5. Od začetka leta 1945 pa do konca vojne je NOVJ od Britancev dobila še 72 letal, poleg tega pa so zračne sile dopolnili tudi z 20 letali Jak, dvema transportnima letaloma tipa Li 2, tremi nemškimi transportnimi Ju 52, dvema lahkima bombnikoma Do 17 in Ca 313 ter še 13 drugimi letali. Do maja 1945 je imelo vojno letalstvo NOVJ potemtakem 416 letal.

Glede opreme letalstva NOVJ lahko ugotovimo, da je imelo v začetku osvobodilne vojne poseben, partizanski značaj in da je prihajalo do letal na več načinov, bodisi z zaplembo na zavzetih letališčih, bodisi s preletom kvizlinških pilotov, ali pa z nakupom pri zaveznikih. Posledica tega je bila, da je bilo letalstvo opremljeno z najrazličnejšimi tipi letal, kajti že samo domobransko letalstvo je bilo zelo pisano.